Ruilen of Retourneren - De Boer Vrachtbescherming B.V.

Ruilen of Retourneren


HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht voor (particulieren) consumenten.

1. U heeft het recht om met betrekking tot een aankoop van een product binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door u aangewezen derde, die niet vervoerder is, het product heeft ontvangen of:

a. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, geldt de dag waarop de consument, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijd weigeren.

b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Deze zal het product alleen uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product als die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leverkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u nadrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

2. Wij hebben het recht om met terugbetaling te wachten tot wij de goederen hebben ontvangen of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

3. U dient de producten onmiddellijk, al dan niet in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

4. Wij zullen u een retourbon mailen welke u bij het te retourneren product(en) kunt doen. Wij zullen onze vervoerder opdracht geven het pakket (of pakketten) op te halen en de kosten van het ophalen van de producten zijn voor onze rekening.

5. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg in van gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.