Privacy - De Boer Vrachtbescherming B.V.

Privacy


Privacyverklaring
Omdat de Boer Vrachtbescherming BV veel waarde hecht aan uw privacy leggen wij u in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, maar ook waarom wij dit doen.

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door de Boer Vrachtbescherming BV, hierna de Boer Vrachtbescherming genoemd. De Boer Vrachtbescherming is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?
De Boer Vrachtbescherming verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u
deze gegevens invult bij het aanmaken van een account of bij het plaatsen van een offerte aanvraag op onze website of bestelling in onze webshop.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• (factuur)Adres;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Locatiegegevens;
• Aankoopgeschiedenis;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het aanmaken van een account op onze website, wanneer u met ons correspondeert of wanneer u
ons belt;
• Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt, bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet, zoals IP-adres en de gebruikte software;
• Inloggegevens van uw account;
• Andere gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de hieronder weergegeven doeleinden van verwerking.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
De Boer Vrachtbescherming kan deze gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

• Het afhandelen van uw order en betaling;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van uw bestelling;
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
• Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren;
• Om onze website en onze dienstverlening (op individueel niveau) te verbeteren. Dit doen wij op basis van uw voorkeuren, het gebruik van onze website en markt- en
klantonderzoeken;
• Het afhandelen van verzoeken, klachten en geschillen en de naleving van wettelijke verplichtingen.


Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en
de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, onder andere bij het kunnen aanbieden en aanprijzen van onze diensten. Voor het verzenden van de email nieuwsbrief en het plaatsen van cookies vragen wij voorts uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De Boer Vrachtbescherming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk is om de eerdergenoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld.

De beveiliging van uw persoonsgegevens
De Boer Vrachtbescherming neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met onze administratie via info@hodi.nl

De Boer Vrachtbescherming maakt tevens gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (Secure Socket Layer - Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.

Verstrekking aan derden
De Boer Vrachtbescherming verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een
wettelijke verplichting te voldoen. De partijen waarmee wij samenwerken worden door de Boer Vrachtbescherming zorgvuldig uitgezocht, om de bescherming van uw
persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Derden hebben een verwerkingsovereenkomst met de Boer Vrachtbescherming afgesloten waarin onder
meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Boer Vrachtbescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Boer
Vrachtbescherming gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit en worden gebruikt om de website
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Tevens zorgen de cookies ervoor dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast
plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door de Boer Vrachtbescherming. Tot slot heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u,
of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

Voor vragen of een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens, kunt u mailen naar: info@hodi.nl.

U kunt uw vraag en/of verzoek ook per post sturen via:
Hodi Verpakkingsmaterialen B.V.
Kenreactorstraat 1
3909 LG Veenendaal

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoongegevens.

Het wijzigen of bijwerken van onze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat wij onze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij vinden dat de privacyverklaring nóg duidelijker kan, wanneer er een spelfout in staat
of indien onze diensten of werkwijzen wijzigen. De laatste versie van onze privacyverklaring kunt u altijd op onze website inzien.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.