Disclaimer - De Boer Vrachtbescherming B.V.

Disclaimer


Artikel 1 Ongeoorloofd gebruik

Het is verboden deze website te gebruiken op een manier die hinderlijk is voor andere internetgebruikers. Niet toegestaan zijn handelingen, die de informatie op deze website en/of de besturingssoftware negatief beïnvloeden. Het gebruiken van de website onder een valse naam of door omzeiling van veiligheidsmaatregelen die zijn aangebracht voor niet-toegankelijke delen van deze website, is eveneens niet toegestaan.

Artikel 2 Aansprakelijkheid
2.1 De informatie op deze website is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld. De Boer Vrachtbescherming BV is echter niet verantwoordelijk voor de blijvende beschikbaarheid en nauwkeurigheid van alle informatie die op deze website wordt weergegeven. Verder is De Boer Vrachtbescherming BV niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit ontbrekende of onjuiste informatie op deze website of voor het feit dat het tijdelijk niet mogelijk is om via de website bestellingen te plaatsen.
2.2 De Boer Vrachtbescherming BV verplicht zich zo zorgvuldig en tijdig mogelijk uitvoering te geven aan ontvangen berichten, echter aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen van niet tijdig ontvangen berichten door een storing in de verbinding.

Artikel 3 Gebruik van persoongegevens
3.1 De informatie op www.vrachtbescherming.nl is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld. De Boer Vrachtbescherming BV is echter niet verantwoordelijk voor de blijvende beschikbaarheid en nauwkeurigheid van alle informatie die op deze website wordt weergegeven. Verder is De Boer Vrachtbescherming BV niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit ontbrekende of onjuist informatie op deze website, of voor het feit dat het tijdelijk niet mogelijk is om via de website bestellingen te plaatsen.
3.2 De Boer Vrachtbescherming BV verplicht zich zo zorgvuldig en tijdig mogelijk uitvoering te geven aan ontvangen berichten, echter aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen van niet tijdig ontvangen berichten door een storing in de verbinding.

Artikel 4 Gebruik van anonieme gegevens
4.1 Bij De Boer Vrachtbescherming BV staat bescherming van privacy van onze relaties zeer hoog in het vaandel. Dat houdt in dat wij nooit informatie over onze relaties aan derden verstrekken, tenzij we daartoe de uitdrukkelijke toestemming of het uitdrukkelijke verzoek van de betreffende relaties hebben ontvangen. De Boer Vrachtbescherming BV gebruikt contactinformatie van onze relaties uit de formulieren voor boekhoudkundige zaken en om contact op te nemen met de relatie indien nodig.
4.2 Iedere bezoeker van onze site bepaalt zelf welke gegevens van hem of haar bekend worden aan De Boer Vrachtbescherming BV. Ten behoeve van de gegevens zijn er bij De Boer Vrachtbescherming BV diverse veiligheidsmaatregelen van kracht om het verlies, misbruik of de wijziging van informatie onder het beheer van de site te beschermen.
4.3 De Boer Vrachtbescherming BV houdt bepaalde anonieme gegevens automatisch bij op basis van uw surfgedrag op deze site. Wij gebruiken deze gegevens om ons inzicht in uw interesses te vergroten en onze dienstverlening aan u te verbeteren. Tot deze gegevens behoren de URL die u zojuist heeft bezocht, de browser die u gebruikt en uw IP-adres.

Artikel 5 Bestelprocedure en leveringsvoorwaarden
5.1 Op alle leveringen zijn de standaard leveringsvoorwaarden van De Boer Vrachtbescherming BV van toepassing.

Artikel 6 Prijzen
6.1 Prijzen zijn slechts geldig op het moment van publicatie op deze website, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Als door een typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarden van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze website en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, dan kan De Boer Vrachtbescherming BV weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.
6.2 De prijzen op onze website zijn exclusief BTW en verwijderingsheffing.

Artikel 7 Veranderingen van deze voorwaarden
7.1 De Boer Vrachtbescherming BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De nieuwste versie van deze voorwaarden is, na publicatie hiervan op de website, van kracht voor al het verdere gebruik van deze website.

Artikel 8 Rechtsgebied

8.1 Het Nederlands Recht is van toepassing voor alle bestellingen die via deze website worden geplaatst.